Wie ben ik?     Wat kan ik voor je doen?     Wat kost het?     Waar moet je zijn?     Ervaringen

> Wie ben ik?

Mijn naam is Gitanja van Amelsvoort. Ik heb ruime ervaring in het voeren van loopbaan- en studiekeuzegesprekken en het afnemen en interpreteren van testen. Testen gebruik ik naast gesprekken, om een objectief oordeel te geven over de keuzemomenten: het kiezen van een sector of profiel, een vervolgopleiding of als blijkt dat de gekozen opleiding niet de juiste is. 

Na de studie Personeel & Arbeid met als specialisatie Beroepskeuzewerk (AMA, Tilburg) heb ik als decaan op een middelbare school gewerkt. Daarna ben ik in 1996 een adviesbureau gestart waarbij ik voornamelijk werk voor scholen in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. Het geeft mij veel voldoening om jongeren met beroepskeuzevragen te begeleiden naar een situatie waarin zij zich weer gelukkig voelen en een doel voor ogen hebben. Uit de reacties van de scholen en de leerlingen/studenten waar ik bijna twintig jaar mee werk, kan ik afleiden dat zij – gemiddeld genomen – zeer tevreden zijn. Scholen als het Sint Janslyceum, Pierson College, Jeroen Bosch College, Elde College, d’Oultremont en het Willem van Oranjecollege maken geregeld gebruik van mijn diensten.

      
        Gitanja van Amelsvoort 2015